Predávajúci ako aj kupujúci majú právo zrušiť objednávky, ak neboli dodané úspešne, načas alebo neboli dodané vôbec. Týka sa to výpožičiek ale aj služieb ktoré sú uverejnené na pozicajme.sk

BEZPEČNOSŤ PRE PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má právo zrušiť/ odmietnuť zaplatenú objednávku. Avšak musí poskytnúť kupujúcemu dôvod a vysvetliť svoje konanie (napríklad predávajúci je mimo internetového pripojenia, alebo nie je z iných dôvodov možné dodať objednávku. V opačnom prípade môže dostať negatívne hodnotenie, ktoré ovplyvní následné objednávky a výpožičky.

BEZPEČNOSŤ PRE KUPUJÚCEHO

Pozicajme.sk doručí platbu predávajúcemu až vtedy, keď je služba alebo výpožička kompletná

Ak je objednávka zrušená (z akýchkoľvek dôvodov), neskoré doručenie, nespokojnosť s kvalitou služby, neschopnosť dodania služby, finančná odmena nebude pripísaná na konto predávajúceho.

Predávajúci je hodnotený na základe toho, aké služby poskytuje. Ak bude získavať negatívne hodnotenia, bude to mať vplyv na jeho budúce výpožičky a predaje

100% BEZPEČNOSŤ NÁKUPU

Peniaze platíš do zábezpeky pozicajme.sk. Predávajúci dostane peniaze, až keď budeš s nákupom spokojný. Tvoje platobné údaje sú u nás v bezpečí. Táto bezpečnosť je garantovaná iba v prípade že komunikácia medzi užívateľmi prebieha prostredníctvom pozicajme.sk